Adoptie van nieuwe technologieën staat centraal tijdens onze ronde tafel voor de bouwsector

Vorig jaar organiseerden we onze eerste ronde tafel voor de bouwsector “Bouwend België 2020”.

Uit de discussies toen bleek dat de deelnemers een aantal gemeenschappelijke uitdagingen zien op vlak van bijvoorbeeld het digitaliseren van hun processen. Onder andere de integratie van BIM en hoe we de samenwerking in de bouwsector kunnen verbeteren door een doordacht document management waren hot topics.

Geen efficiëntie zonder draagvlak

De grootste hinderpaal bij het implementeren van een IT innovatie bleek bij de meeste deelnemers de adoptie te zijn: hoe krijgen we onze mensen zover dat ze de technologie gaan gebruiken? Mensen maken verandering: de impact van technologische investeringen in efficiëntie is nihil als je medewerkers er geen gebruik van maken. Draagvlak creëren voor verandering is een van de voornaamste uitdagingen.

Mensen maken verandering…

Voor Guy De Knaep, CIO van Renotec, is dit een van zijn grootste uitdagingen: ‘De techniek is belangrijk om efficiëntie te faciliteren. Maar efficiëntie vraagt ook een mentaliteitswijziging. Anders gebeurt het niet. Als men zijn zin blijft doen dan blijft iedereen op zijn manier werken en kan er van efficiëntie geen sprake zijn.’

Volgens hem worden werknemers ook onvoldoende begeleid tijdens de adoptiefase, waardoor ze het nut van de zoveelste vernieuwing niet altijd inzien of de technologie niet begrijpen: ‘We moeten mensen meenemen in de waarom achter de vernieuwing. Leidinggevenden zijn daar te weinig mee bezig.’ Joeri Gantois, IT manager bij Juri nv, beaamde dit: ‘Uit de gesprekken is toch gebleken dat de mensen de belangrijkste factor zijn voor het slagen van IT projecten. Je moet manieren zoeken om het voor iedereen te doen lukken. We kunnen tools blijven verbeteren. Maar de mensen zorgen uiteindelijk voor het rendement.’

Vanuit die problematiek hebben wij het programma van deze editie opgesteld. We willen samen met jullie vanuit verschillende rollen binnen een organisatie bekijken hoe de gebruikers nieuwe software en ook het implementatietraject ervaren.

 

Download gratis:
Verslag Ronde Tafel voor de Bouwsector - 2017

Uw download zal automatisch starten, indien niet, klik hier.

Marc Van Braeckel

Vragen of hulp nodig?

Contacteer onze collega Marc Van Braeckel