Het digitale moment van de waarheid voor de bouwsector

Digitale transformatie komt steeds dichterbij, bedrijven zijn volop bezig met de digitalisatie van hun processen. De maakindustrie is eerder een koploper op dat vlak, maar hoe zit het met de bouwsector? En hoe maak je jezelf als bouwbedrijf klaar voor digitale transformatie?

De bouwsector laatst, of toch niet?

De bouwsector is één van de grootste sectoren van de wereld, met meer dan 100 miljoen werknemers in dienst. Uit een rapport van Committee for European Construction Equipment blijkt echter dat de bouw- en constructiesector nog steeds de minst gedigitaliseerde sector is. In 2017 had slechts 7.7% van de constructiebedrijven een hoog of heel hoog level van digitale intensiteit (meet de beschikbaarheid van 12 verschillende digitale technologieën in een bedrijf). De maakindustrie blijkt het dan weer beter dan gemiddeld te doen als het over digitalisering gaat.

Bovenstaande resultaten slaan op de Europese bouwsector. Indien we dieper ingaan op België en Nederland blijkt dat de sector (in vergelijking met de andere landen van Europa) het helemaal niet zo slecht doet. België komt op de 7de plaats van de 29 landen en Nederland verdient een 4de plaats! Frankrijk blijkt het echter minder goed te doen, en neemt positie 19 in. Ook al horen België en Nederland niet bij de slechtsten van de Europese klas, toch moet de Europese positie van de bouwsector omhoog.

Snelle digitale verandering is nodig

De reden waarom de constructiesector mee moet, is duidelijk. Alles gebeurt vandaag digitaal, concurrentie en bedrijven in andere sectoren digitaliseren en werken hierdoor efficiënter. Ze sparen tijd uit en kunnen een betere klantenservice aanbieden. Ook de productiviteit verhoogt. Dankzij de automatisatie en digitale technologie kan een bedrijf betere diensten en producten aanbieden met minder middelen.
Verder zorgt die productiviteit ook voor een hogere omzet en idealiter meer winst. Allerlaatst maakt het de sector ook aantrekkelijker voor jong (digitaal) talent. Zeker niet onbelangrijk gezien de schaarste aan werknemers enerzijds en de ‘war on talent’ binnen de sector anderzijds. Bedrijven die op dit moment de stap nog niet hebben gemaakt, kunnen voorbijgestoken worden door gedigitaliseerde concurrenten en hun marktpositie zien inkrimpen.

Wat houdt de bouwsector tegen?

Digitaliseren brengt enkele uitdagingen met zich mee. Zo zitten werknemers op verschillende locaties en werven en is er op die locaties vaak minder connectiviteit. Zo wordt het moeilijker om grote tekenplannen te openen, aan te passen en te versturen.

Verder moet er ook rekening gehouden worden met de verschillende actoren zoals leveranciers, opdrachtgevers en dergelijke. Door deze verscheidenheid aan actoren kan het voor een bedrijf een uitdaging zijn om die allemaal met elkaar te laten communiceren. Ten laatste werken bouwbedrijven vaak met onderaannemers. Deze partijen verschillen van grootte. Sommigen hebben maar enkele mensen in dienst en werken amper digitaal waardoor het ook moeilijker is om op een papierloze manier samen te werken.

Bang voor het onbekende

Verandering is uiteraard ook een uitdaging. Niet alle werknemers worden even enthousiast bij het woord ‘verandering’. Als je personeel niet mee wil veranderen kan dit echter voor grote problemen zorgen binnen de organisatie. Het is de bedoeling dat je iedereen achter dezelfde kar krijgt en dat je hen motiveert om te veranderen.

Ook kan zo’n digitale transformatie intense veranderingen met zich mee brengen, waardoor het een grootschalige ommezwaai wordt naar het nieuwe. Dit kan bepaalde mensen afschrikken en tegenhouden om mee te gaan in de aanpassing. Meer nog, het kan zelf uitmonden in het tegenovergestelde gedrag en de creatie van een achterban die ook niet wil veranderen. Concreet aangeven waarom deze verandering nu net zo belangrijk is voor zowel het bedrijf als de werknemers is één van de elementen waar je een heel eind mee komt.

Zo ga je van start

Digitale transformatie brengt heel wat voordelen met zich mee, maar hoe zorg je ervoor dat zo’n transformatie succesvol van start gaat? Er zijn verschillende factoren die het succes van dit traject bepalen. Om te beginnen heb je de buy-in nodig van de top van het bedrijf en natuurlijk is een representatief budget noodzakelijk. We geven alvast twee belangrijke factoren mee om duidelijkheid te scheppen en zo alle werknemers mee te krijgen.

  1. Begin met het maken van een change management strategie, dit is een strategie die bepaalt hoe de verandering in jouw organisatie begeleid zal worden. Zo’n strategie bereidt je voor op een omvorming, alle voorgaande problemen kan je dan in kaart brengen en vermijden. Zonder behoorlijke change management kan een verandering eindigen in frustratie en een lage – of erger – geen adoptie van de nieuwe technologie.
  2. Ten tweede is het belangrijk om de processen van jouw organisatie in kaart te brengen en indien nodig te herschrijven. Digitaal transformeren is immers niet enkel digitaliseren. Het is je voorbereiden op het bedrijfsmodel van de toekomst.

Van plan om een digitaal transformatietraject op te starten? Geef ons een seintje!