Hoever staan we met de logistieke flow van recycleerbare materialen?

Op heden neemt de markt voor de inzameling en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen een hoge vlucht. Met als gevolg dat door die groeiende markt en het toenemend aantal tonnen ingezamelde afvalstoffen bedrijven die al dan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken aan een reorganisatie van hun forward en reverse logistics toe zijn. Vandaag zijn de logistieke systemen doorgaans voorbijgestreefd en niet langer efficiënt voor het beheer van die uitgaande en retourstromen. Bestaan er oplossingen om dit probleem te verhelpen? Hoog tijd om de balans van de logistieke processen van bedrijven uit die sector in kaart te brengen.

Om op de actuele markt van de verwerking en recyclage van afvalstoffen een te duchten concurrent te zijn, is genoegen nemen met de inzameling van materialen om ze op de schroothoop te gooien lang niet meer voldoende. Om hun toeleveringsketen te verbeteren, beslisten bepaalde ondernemingen om het traditionele schema van transport en logistiek de rug toe te keren en hun diensten te richten op kansen en mogelijkheden in de verwerking. Op die manier waren die ondernemingen die de uitgaande en retourstromen in hun toeleveringsketen benutten, de ontwerpers van “nieuwe producten”.

De tijd dat producenten alleen maar bekommerd moesten zijn om het beheer van hun toeleveringsketen is zo goed als voorbij. Door de snelle groei van e-commerce, leveringen aan huis, de constante druk op de kwaliteit van transport en de niet te omzeilen Belgische en Europese regelgevingen, neemt het belang van reverse logistics in bedrijven alleen maar toe.

Niet alleen de producenten hebben te maken met de problematiek rond forward en reverse logistics. Veel van die ondernemingen doen een beroep op industriële dienstverleners die instaan voor het beheer van de verzending en de ophaling van goederen en materiaal op industriële terreinen. Voor bedrijven die deze diensten verlenen is reverse logistics een alternatieve bron van toeleverings-, herstellings- en renovatiediensten voor hun klanten en bovendien beduidend rendabeler. Bedrijven die gespecialiseerde diensten verlenen, zoals bodemsanering, industriële reiniging of asbestsanering, hebben op hun beurt nood aan een logistieke totaaloplossing.

Om deze specifieke problematiek in de milieusector op te lossen, besliste Ad Ultima Group om de ondernemingen bij de optimalisatie van hun logistiek te helpen door een of meer gespecialiseerde modules op hun informaticasysteem in te pluggen. De rechtstreekse koppeling van bepaalde modules aan het ERP-systeem laten de onderneming toe om alle logistieke stromen op de voet te volgen. De onderneming kan de lijst van alle uit te voeren taken plannen, opvolgen en de kosten analyseren. De onderneming kan bijvoorbeeld de heen- en terugreis van een logistieke dienstverlener bij Ă©Ă©n van haar klanten volgen, bij diezelfde dienstverlener de opslag van aangeleverde materialen opvolgen, alsook de status voor verzending naar het buitenland.

De ommekeer, zowel economisch als logistiek, op de markt van inzameling en verwerking van gevaarlijke afvalstoffen is nakend. De klassieke oplossingen zijn zo goed als achterhaald. De ondernemingen uit de milieusector en hun dienstverleners zullen wel over de beste tools moeten beschikken om hun toeleveringsketen te optimaliseren. Net daarom besliste Ad Ultima Group om oplossingen uit te werken die de ondernemingen zowel bij het beheer van de forward als reverse logistics helpen om uiteindelijk meer dan ooit duurzame ondernemingen te worden.