Zullen PowerApps de digitalisatie in de bouwsector versnellen?

De meerwaarde per productief werkuur van arbeiders in de bouwsector is de afgelopen 20 jaar niet even sterk gestegen als bij productiebedrijven. Tot die vaststelling kwam het Franse INSEE, het Institut National de la Statistisque et des Études Économiques. Een van de oorzaken is dat digitalisatie maar traag doorgang vindt in de bouwsector. Hoe komt het dat de bouwsector op dat vlak nog steeds achterloopt en hoe krijgen we de digitalisatie toch op gang?

Verschillende oorzaken aan de basis van digitale achterstand

Er zijn een aantal redenen die de digitale achterstand verklaren. Ten eerste is ieder bouwproject uniek. Dat maakt dat digitalisatie zeer moeilijk te standaardiseren is. Bovendien is de druk van buitenaf om te digitaliseren in de bouwsector ook lager dan bij productiebedrijven. Productiebedrijven leveren namelijk ook vaak in het buitenland. Om te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven, moeten ze wel hun maximale efficiëntie halen. Op dat moment treedt digitalisatie al snel op het voorplan.

Een andere en zeer belangrijke factor is dat maar liefst 85 procent van de bouwbedrijven minder dan vijf mensen tewerkstelt. Die kleinere bedrijven kunnen het zich financieel vaak niet veroorloven om voluit in te zetten op digitalisatie. Het is dan ook niet onlogisch dat de drempel hoog is voor hen om ermee van start te gaan. Het initiatief moet hier dus van de hoofdaannemers komen, waar de kleinere partijen dan kunnen op inpikken. Bovendien is het merendeel van de betrokken partijen ook voortdurend op de baan. Je moet er dus voor zorgen dat je ook die mensen bereikt, wat u al snel bij mobiele applicaties brengt.

PowerApps Ad Ultima Group

PowerApps de oplossing?

Op zoek dus naar een financieel en mobielvriendelijk alternatief om de drempel naar digitalisatie te verlagen? Dan zijn PowerApps misschien wel een goed idee. PowerApps zijn applicaties die je zeer snel kunt opzetten en op de markt brengen. Microsoft zorgt er in feite voor dat PowerApps als een trechter werkt op de (live) ERP data van het bedrijf. Enkel nood aan de contactpersonen van jouw klanten – binnen een straal van 50 kilometer – tijdens een prospectie ronde? Geen probleem.

Microsoft zorgt er in feite voor dat PowerApps als een trechter werkt op de (live) ERP data van het bedrijf.

Zo kan je bijvoorbeeld ook een app ontwikkelen die de mensen op de werf specifieke opdrachten geeft zoals een muur schilderen. Via smartphone of  polshorloge krijgt een bepaalde werknemer daarvan een melding en zo kan hij meteen aan de slag. Handig, toch?

Bij Ad Ultima Group zijn we alvast bereid om er met u over te spreken.

 

Marc Van Braeckel

Vragen of hulp nodig?

Contacteer onze collega Marc Van Braeckel