Change en Configuration Management: de 5 belangrijkste uitdagingen en oplossingen

Er zijn vijf grote uitdagingen als het op implementeren van Change en Configuration Management aankomt, maar gelukkig zijn er ook oplossingen. Het aanpakken van struikelblokken heeft direct invloed op de productiviteit, kosten en kwaliteit, en stelt bedrijven in staat sneller producten op de markt te brengen.

1. Het productieproces

De uitdaging

Het niet kunnen creƫren, begrijpen en nagaan van productieprocessen en de ontwerpgeschiedenis.

Binnen het hele bedrijf heeft men dezelfde ā€œbron van waarheidā€ nodig als men bezig is met productinformatie. Er moet tijdens alle ontwerpfasen in een productlevenscyclus een kloppende, up-to-date omschrijving zijn van het product en gerelateerde informatie. Het is moeilijk om deze informatie goed bij te werken door de complexiteit van moderne producten en de verschillende informatiebehoefte van ontwerpers, leveranciers, inkopers, fabrikanten, onderhoudstechnici en andere betrokkenen. Verschillende versies van de productinformatie en de ontwerpgeschiedenis moeten direct toegankelijk zijn om de traceerbaarheid te bevorderen en te zorgen dat ontwerpen niet verkeerd geĆÆnterpreteerd worden.

De oplossing

Zorgen dat het bedrijf productieprocessen kan creƫren, begrijpen en nagaan. Verzorg een gedeelde kennis van het complete product in het hele bedrijf om de kwaliteit te kunnen garanderen, en om kostbare fouten te voorkomen. Deze insteek met informatie uit ƩƩn bron zorgt ervoor dat mensen op elk moment in het productieproces snel en met zekerheid juiste informatie kunnen achterhalen en delen. Je Configuration Management proces moet de beste ontwikkelingen binnen jouw bedrijf ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het maken van basisontwerpen en modulaire productontwerpen zodat de designs hergebruikt kunnen worden, aanpassingen in banen geleid kunnen worden en er snel verschillende versies van hetzelfde product kunnen worden uitgebracht.

2. Het structureren van een flexibel, betrouwbaar aanpassingsproces

De uitdaging

Het moeilijk kunnen structureren van een betrouwbaar, flexibel aanpassingsproces dat snelle en precieze ontwerpaanpassingen ondersteunt.

Productontwikkelaars en medewerkers verderop in het proces, zoals fabrikanten en serviceverleners, zouden betrokken moeten zijn bij het evalueren, goedkeuren en implementeren van aanpassingen. Dit is vooral een uitdaging bij productaanpassingen die invloed hebben op meerdere ontwerpen of verschillende varianten.

De oplossing

Implementeer een flexibel, geautomatiseerd proces dat altijd de juiste, praktische informatie oplevert. Zorg voor een helder, voorspelbaar en herhaalbaar proces dat flexibel genoeg is om het hele spectrum van aanpassingen te dekken, van het vrijgeven van een nieuw product tot de service updates. Een effectief proces levert de juiste context aan leidinggevenden, zodat zij begrijpen wat de implicaties zijn van een mogelijke aanpassing. Ook is het proces efficiƫnt, zodat de deelnemers zich kunnen focussen op innovatie en niet op de administratie. Dit geautomatiseerde proces verkleint de tijd die een aanpassingscyclus in beslag neemt, en leidt tot minder problemen verderop in het proces (die meestal leiden tot uitval en herstelwerk).

3. Change en Configuration Management binnen verschillende disciplines

De uitdaging

Ineffectieve en inefficiƫnte aanpassingsprocessen en moeilijkheden bij het synchroniseren van ontwerpaanpassingen, zodat ze binnen het hele bedrijf gebruikt kunnen worden.

Moderne producten hebben steeds complexere ontwerpen. De integratie van het mechanische en het elektrische ontwerp, de software, firmware en de eisen die aan het product gesteld worden zorgt er voor dat de gebruiker het product en gerelateerde informatie steeds beter moet begrijpen. Aanpassingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben binnen de levenscyclus van het product. Overzicht op de impact voor het hele product is een uitdaging, maar dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat aanpassingen goed begrepen worden en juist geĆÆmplementeerd worden binnen alle disciplines.

De oplossing

Zorg dat het hele bedrijf met dezelfde integrale productinformatie werkt, zodat aanpassingen snel en juist gesynchroniseerd kunnen worden binnen disciplines. Verbind data vanuit verschillende afdelingen aan de juiste producten, zodat de complete productinformatie wordt bijgewerkt als er aanpassingen zijn. Gebruik een geĆÆntegreerd Change Management proces om ontwerpen, specificaties, kwaliteitsplannen, productieprocessen, functionele data, documentatie en andere productinformatie met elkaar te synchroniseren. Door aanpassingen op een integrale manier te organiseren wordt de kans op fouten verkleind en zal er minder herstelwerk hoeven plaatsvinden, dat vaak veroorzaakt wordt door een niet volledig of incorrect uitgevoerde aanpassing.

4. Partners integreren bij een aanpassing

De uitdaging

Hoe integreer je partners in het aanpassingsproces terwijl je waardevol intellectueel eigendom probeert te beschermen?

Fabrikanten moeten een balans vinden tussen het toestaan van transparante toegang tot aanpassingsinformatie voor de betrokkenen en het beschermen van gepatenteerde productkennis.

De oplossing

Zorg dat externe partijen makkelijk en kunnen werken met productontwerpen en aanpassingen tijdens het ontwikkelproces van het product. Derden zijn steeds belangrijker voor het snel ontwikkelen en afleveren van hoogwaardige producten. Door deze partijen goed te informeren en ze te betrekken bij belangrijke beslissingen worden de productontwerpen beter en verloopt het proces zonder verrassingen. Door dit op een gecontroleerde manier te doen verbeteren fabrikanten de kwaliteit van de producten en verminderen ze verspilling, doordat partners toegang hebben tot up-to-date informatie zonder hun intellectueel eigendom in gevaar te brengen.

5. Het coƶrdineren van aanpassingen tussen ontwikkelaars en fabrikanten

De uitdaging

Het verbinden van ontwikkelaars en fabrikanten om een soepel aanpassingsproces te vormen.

EĆ©n van de belangrijkste connecties binnen Change en Configuration Manageent is tussen ontwikkelaars en fabrikanten. Een nauwkeurige en snelle communicatie tussen de mensen die het product ontwerpen en de mensen die het product maken is cruciaal voor de kwaliteit, kosten en leveringstijd. De fabrikant wil de productdetails in een ander format dan ontwikkelaars, dus een precieze overzetting van informatie is nodig voor een effectieve communicatie. De uitdaging is het gelijkhouden van deze twee verschillende perspectieven op dezelfde informatie, terwijl je aan beide partijen op de gewenste manier informatie verstrekt.

De oplossing

Stem fabricatieprocessen en ontwikkelprocessen op elkaar af door fabrikanten en ontwikkelaars bij hetzelfde Change Management proces te betrekken. Geef fabrikanten zicht op de data van ontwikkelaars om aanpassingen snel te plannen en uit te voeren. Voorkom miscommunicatie die kan leiden tot meer opslag en langzamere cyclustijden.