Belang van digitaal in tijden van Corona: maakindustrie

Begin maart kreeg de economie enkele zware klappen te verduren door de lockdown ten gevolge van corona. Hierbij kwamen verscheidene industriebedrijven in de moeilijkheden. Ook de tweede golf is helaas een realiteit. Meer dan ooit is digitalisatie aan de orde. Ad Ultima Group kan je helpen bij jouw digitalisatietraject. Dit is onze focus en wij vullen die bovendien aan met een grondige expertise in de maakindustrie!

De mogelijke impact

Niet lang na de aankondiging van de eerste maatregelen werd duidelijk dat iedereen zich op één of andere manier moest aanpassen. De overheid pleitte toen, net als nu, resoluut voor home office. Diegenen die niet van thuis uit konden werken, vroegen technische werkloosheid aan. Sommige bedrijven moesten tijdelijk de deuren sluiten. Zij die geen online verkoopalternatief hadden, kwamen in de problemen. De negatieve gevolgen van de maatregelen weergalmden door de gehele industrie.

Niemand bleef gespaard

Productiebedrijven konden sommige grondstoffen en materialen niet langer bestellen, aangezien deze van andere landen kwamen. Sommigen zagen hun markt volledig verdwijnen. Denk maar aan toeleveranciers voor de eventsector bijvoorbeeld. Inkomsten daalden aan sneltempo en sommige werkgevers moesten noodgedwongen werknemers ontslaan. Hierdoor ondervonden verschillende industriesectoren zoals bijvoorbeeld de auto – en luchtvaartproducenten problemen. Niemand ondervond geen gevolgen van de lockdown, of toch?

Voordelig voor sommige bedrijven

Gelukkig kunnen we vaststellen dat de impact van corona op sommige bedrijven niet noodzakelijk nefast was en is. Zo konden bedrijven die gebruikmaken van online webwinkels de verkoop min of meer stabiliseren. Verder ondervonden industrieën die noodzakelijke levensmiddelen produceren ook minder impact, denk maar aan voedingsproducenten. Gelukkig werd lang niet alles stopgezet en zijn er ook veel projecten kunnen blijven doorgaan, weliswaar met de nodige aanpassingen naar veiligheid en manier van werken. Zoals één van onze klanten, producent en installateur van poorten en afsluitingen die erin blijft slagen om een groot deel te blijven produceren. De coronacrisis heeft ook een nieuwe, heel specifieke vraag gecreëerd. Zo had je het corona proof inrichten van winkels en kantoren bijvoorbeeld. De medische sector per excellentie kreeg te kampen met een sterk toenemende vraag, waardoor zowel het ziekenhuis zelf als alle toeleveranciers hun productie moesten opdrijven.

Hoe dan ook, de gevolgen van corona zullen nog lang voelbaar blijven en het komt erop neer om ons flexibel op te stellen en vindingrijk om te gaan met deze nieuwe uitdagingen.

Hoe de draad terug oppikken?

Zij die erin slagen om de draad terug op te pikken en creatief om te gaan met mogelijke opportuniteiten kunnen zelfs van succes spreken. Zo zag Amazon een stijging van 26% op hun online webverkoop in het eerste kwartaal van 2020. De digitale verkoop neemt zo de fysieke variant over, waardoor je een deel van je (normaal) fysieke omzet kan goedmaken. Een ander voorbeeld is het feit dat de crisis de kans kan bieden om een ander marktsegment aan te spreken. Denk maar aan maakbedrijven die ervoor kozen om mondmaskers of beademingssystemen te produceren in plaats van hun gewoonlijke producten.

Digitaliseren, nu meer dan ooit

Hoe je het ook draait of keert, elke bedrijf heeft op zijn manier kleine of grote gevolgen ondervonden van de lockdown. Het is voor iedereen in de sector een uitdaging, die beroep doet op onze veerkracht. Zin voor innovatie en een flexibel operating model blijken nu meer dan ooit grote sterktes te zijn.

De grootste prioriteit voor bedrijven is het feit dat ze blijven opereren en zaken doen. Zo zijn er korte termijn, middellange termijn maar ook lange termijn oplossingen. Op kortere termijn hebben kleine, snelle inspanningen het meest effect. Zo kan je door middel van Augmented Reality (AR) vanop afstand instructies en zelfs trainingen organiseren voor je werknemers ongeacht de locatie of het moment. Hierbij kunnen specialisten in een bepaald domein dankzij AR uitleg geven en hun kennis omzetten naar praktijk. Anderzijds kan technologie ook helpen om een product virtueel te presenteren aan potentiële klanten. Een verplaatsing naar de showroom is niet altijd noodzakelijk. Bovendien is de tool niet complex of duur, en is enkel een kleine aanpassing nodig om dit te organiseren. Deze nieuwe verworven kennis kan in sommige gevallen mogelijkheden bieden voor een blijvende oplossing. Als er bijvoorbeeld minder verplaatsingen nodig zijn, kan dat onze mobiliteit ten goede komen.

Verder is nu het uitgelezen moment om een digitale business transformatie voor te bereiden. Hierbij komt je bedrijf, je toekomstvisie en je strategie centraal te staan. Die vormen de basis voor een duurzame transformatie. Het proces start met het inzichtelijk maken van de stand van zaken, een plan waarbij je elke mogelijke impact op je bedrijf in kaart brengt. Daaruit kan een roadmap volgen.

Een digital flow

Zo creëer je een rode draad naar de toekomst toe en een manier om in de digitale flow te komen. Want onze ervaring bevestigt keer op keer dat het de bedrijven zijn die erin slagen om te blijven evolueren en zich aan te passen het beste voorbereid zijn op de toekomst. Zo ben je onderweg naar Industrie 4.0 en een Smart Factory.
Dit biedt heel aantrekkelijke toekomstperspectieven zoals een hogere efficiëntie, mogelijks grotere omzet en een boeiende werkomgeving.

Flexibiliteit troef

In deze crisissituatie, waar de vraag naar specifieke producten en beschikbare grondstoffen plots drastisch kan wijzigen, is het belangrijk om flexibel te zijn. Zowel in planning als productiviteit. De digitalisatie van je processen kan je hierbij helpen. Bedrijven die reeds gedigitaliseerd zijn, zijn beter uitgerust om grotere flexibiliteit en snelheid te realiseren. Wij kunnen je helpen met onder andere het in kaart brengen van jouw situatie, het uittekenen van je roadmap, om je zo beter voor te bereiden op de toekomst en onverwachte situaties.

Grijp de kans om te digitaliseren

De coronacrisis heeft het dagelijkse leven goed door elkaar geschud. Vele industriebedrijven hebben een grote impact gekend, zowel negatief als positief, en het is nog niet voorbij.
Laten we vooral onthouden dat de huidige situatie ook kansen biedt voor bedrijven. Een kans om verder te digitaliseren en op die manier beter voorbereid te zijn op crisissituaties en/of veranderingen in vraag en aanbod. Deze crisis vereist verandering, maar als ondernemers weten we met zijn allen dat een continue evolutie deel uitmaakt van een degelijke groeistrategie. Digitale innovatie, digitalisatie, digitale business transformatie zijn niet langer weg te denken en maken integraal deel uit van een ondernemingsstrategie. Zoals eerder aangehaald komt het erop neer om de juiste mindset te creëren, een flow waar je moet inkomen en in dient te blijven om mee te surfen op de talrijke mogelijkheden die de technologie ons biedt!

Wil je meer informatie of advies rond het opzetten van een digitalisatietraject?

Contacteer ons