Cyberaanvallen: 95% was te voorkomen

Met de actuele voorvallen rond hacking weergalmt de vraag naar cybersecurity alsmaar luider. De groei van het aantal geconnecteerde apparaten en online aanwezigheid creëren een speelveld voor kwaadwillige hackers die bedrijven platleggen en tonnen geld verdienen.

De groeiende aandacht rond cyberaanvallen

Volgens het Cyber Incident & Breach Trends Report in 2018 was de wereldwijde economische impact van cyberaanvallen 37,4 miljard euro waard. De meest verrassende conclusie was dat 95% van die inbreuken had kunnen worden voorkomen. Ook dit jaar hebben de hackers niet stilgezeten. Denk maar aan Picanol, de Universiteit van Maastricht of de gemeente Willebroek die slachtoffer werden van een aanval. Dit onderwerp is meer dan ooit actueel, maar hoe komt het nu dat hacking vaker voorkomt?

Waarom gebeurt het vaker?

Het antwoord is eenvoudig, hoe meer apparaten en online aanwezigheid, hoe groter de kans dat hackers ergens kunnen binnenbreken. Pure statistiek. Je hoeft je dus niet af te vragen of je slachtoffer zal worden van een cyberaanval, maar eerder wanneer. Het is meer een kwestie van tijd dan een kwestie van selectie. Zowel de oudere als de nieuwere technologieën hebben kans om gehackt te worden, niets ontspringt de dans.

Imagoschade en andere gevolgen

Het probleem bij zo’n hacking beperkt zich niet enkel tot dataverlies, bedrijven verliezen ook kapitaal door een langdurige stillegging van de productieprocessen. Ook imagoschade is een onaangenaam gevolg van een aanval, waarbij (potentiële) klanten minder vertrouwen kunnen hebben in jouw bedrijf. Verder moet je ook nog rekening houden met de kost voor de nazorg van zo’n inbreuk. Je hebt iemand nodig die rond de klok alle processen weer op gang moet krijgen en de schade terug moet draaien. Als er verlies van persoonlijke data plaatsvindt, kunnen de getroffenen hiervoor een schadeclaim indienen. Dan kan het bedrijf waar de cyberaanval gebeurde een onaangename boete ontvangen van Europa.

Cybersecurity goedkoper dan cyberaanvallen

Het komt er min of meer op neer dat de kost van het niet beschermen tegen cyberaanvallen veel groter is dan de kost voor cybersecurity. Voorgaande gevolgen kaderen dit. Met cybersecurity beveilig je alle computersystemen en netwerken van je bedrijf en bestaat er een kleinere kans op inbreuken. Lees wel, een kleinere kans, want volledig beveiligd ben je nooit. Er zijn heel wat aanvalsmogelijkheden, waardoor de vereisten op vlak van beveiliging zeer divers zijn.