Business Intelligence: 3 uitgesproken tendensen

Met een jaarlijks groei van 7% volgens Gartner scoort de markt van Business Intelligence beter dan de meeste andere softwaresegmenten.

Dat deze tak het zo goed doet, heeft hij deels te danken aan de dynamiek en de reactiviteit van de uitgevers maar ook aan het feit dat zijn tools gedemocratiseerd zijn. Het tijdperk dat grote concerns het exclusieve bezit over deze tools hadden, is voorbij.

Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel de spelers zich aanpassen aan de technische vooruitgang en de steeds veeleisendere marktvraag. Voor 2015 lijken drie tendensen in deze ongebreidelde ontwikkeling de bovenhand te krijgen: de interpretatie van gegevens, de toekomstwetenschap en de verhuur van oplossingen.

Intelligente boordtabellen

Sinds de verwerkingstechnieken voor grote databanken (de veelbesproken ‘big data’) geëxplodeerd zijn, maken diverse uitgevers maar al te graag gebruik van dit potentieel om zo veel mogelijk gegevens – en dus een maximale hoeveelheid informatie – in realtime ter beschikking te stellen aan de beleidsmakers.

Maar om hen ook echt te ondersteunen bij hun beslissingen, moet de softwareoplossing een beperkt aantal relevante en uiterst nuttige gegevens voorselecteren.

Om deze selectie automatisch te laten verlopen, moeten er functionaliteiten worden voorzien die de indicatoren interpreteren en hiërarchisch indelen. De ontwikkeling hiervan impliceert een zeldzame en kostbare knowhow.

De tools waarop beleidsmakers tegenwoordig het vaakst een beroep doen, zijn tools die in een beknopte boordtabel enkele kerncijfers kunnen weergeven, afgestemd op de precieze en situationele ontwikkelingsassen.

Op die manier krijgt de gebruiker onmiddellijk de cruciale hefbomen te zien waarmee hij aan de slag kan of wordt hij gewezen op de strategische mogelijkheden van dat moment.

Prognoses en simulatie

Deze vraag gaat over een behoefte aan intelligentere tools, tools die meer doen dan uitvoerige balansen maken: ze moeten de directeurs actief bijstaan in de strategische fasen.

De toepassingen om een activiteit volgens bepaalde parameters op lange termijn te plannen of te simuleren zijn van steeds betere kwaliteit.

Deze tools werden in de eerste plaats ontwikkeld voor de financiële Business Intelligence maar vandaag de dag vind je ze terug in alle BI-sectoren.

Op de HR-afdeling van een bedrijf een simulatie uitvoeren van de werkdruk en de beschikbaarheid van de verschillende competenties voor langetermijnaanwervingen is een van de mogelijke toepassingen. Met behulp van de simulatiefuncties die rekening houden met de relatieve ontwikkeling van elk van de parameters, kan de gebruiker de impact van elke hefboom meten op de betreffende activiteit in het verleden én in de toekomst: Wat er gebeurd zou zijn, als ik deze beslissing had genomen? Wat mocht ik deze beslissing nu hebben genomen?

De voordelen van elke strategie kunnen gemakkelijk worden vergeleken en de besluitvorming wordt aanzienlijk doeltreffender.

Business Intelligence te huur

Naast big data heeft een tweede technische revolutie de sector van de Business Intelligence – maar eigenlijk zelfs de hele softwarewereld – ingrijpend gewijzigd: de opmars van de cloud.

Aanvankelijk stonden heel wat professionals categorisch weigerachtig tegenover de cloud voor het opslaan van hun geheugens en toepassingen maar de laatste jaren zien zij er toch steeds meer het nut en de voordelen van in.

Belangrijke psychologische barrières zijn opgeheven en diverse uitgevers stellen nu op grote schaal hun oplossingen als Software as a Service (SaaS) voor.

Dergelijke oplossingen hebben hun succes te danken aan de eenvoud en flexibiliteit van SaaS. Licenties moeten geleidelijk plaatsmaken voor abonnementen of zelfs voor betaling volgens gebruik.

Met dit systeem is het gemakkelijker om zich aan te passen aan de sterke vraag naar mobiliteit.

Het mobiele formaat is de norm geworden en voor het beheer van de bedrijfsapplicatie over meerdere kanalen is het veel handiger wanneer deze toepassing in een cloud zit.

Business Intelligence springt flexibel om met de gebruikspatronen van elke gebruiker en deze toepassing wordt op steeds meer eindtoestellen geraadpleegd.

Ook bij een overvloed van informatie stelt zij zich flexibel op en zorgt ervoor dat de gebruiker niet verdrinkt in de informatiestromen door een zekere intelligentie aan de dag te leggen en haar steentje bij te dragen tot de interpretatie van de beschikbare gegevens.