Is uw ICT systeem klaar voor de volgende trends in de bouw?

Prefab wordt gezien als een grote stap in het ketendenken in de bouw. Toch gaat er vaak nog veel mis: klantenwensen die te laat worden verwerkt in het productieproces, bouwmaterialen die te vroeg geleverd worden op de bouwplaats en onnodige kosten door het gehele proces. De voornaamste oorzaak? Het spanningsveld tussen de fabriekshal en de bouwplaats.

De fabriekshal is een nauw gecontroleerde omgeving waar alle processen optimaal op elkaar zijn afgestemd om zo efficiënt en goedkoop mogelijk te produceren. Van scherpe inkoop van grondstoffen tot levering met volle vrachtwagens: alles wordt zoveel mogelijk ingepland. Op de werf is er continu verandering: het weer, vroege of verlate leveringen, problemen met leveranciers of aannemers en kleine vertragingen die groter worden. In de fabriekshal werkt men industrieel terwijl op de werf juist projectmatig werkt. Door dit verschil in werkwijze is er een grote behoefte aan informatie en communicatie.

Documentbeheer en communicatie op de werf

Projectbeheer wordt steeds complexer. Projecten krijgen bovendien steeds meer veranderingen en updates. Dat zet een continue druk op de planning. Voor met name jonge mensen die zijn opgegroeid met technologie, is het soms verbazingwekkend hoe weinig gegevens en documenten er beschikbaar zijn op de werf. Daardoor wordt er overdadig gecommuniceerd om het project maar te klaren binnen de gestelde termijn. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de efficiëntie en kwaliteit, maar ook op de marges. Volgens onderzoek van Deloitte Real Estate is 5 tot 35 procent van alle kosten die in de bouw worden gemaakt overbodig en voegen ze geen waarde toe aan het daadwerkelijke product.

Efficiënte planning in de fabriekshal

Voorbereiding en productie verschuiven geleidelijk aan naar de fabriek, waar het vooral draait om operationele planning. Dit wordt gerealiseerd met ERP-software. Prefabricatie zorgt voor een snellere opleveringstijd en mogelijkheden tot kostenbesparingen, maar alleen als alle processen goed op elkaar worden afgestemd. Er komt meer kraanwerk kijken bij prefab en de transportkosten zijn soms juist hoger voor prefab componenten dan voor de materialen waarvan ze gemaakt zijn. Door de kortere oplevertijd van een bouwproject krijgen de toeleveranciers ook meer verantwoordelijkheid. Dat legt een hogere druk bij de toeleveranciers: ze moeten just-in-time kunnen leveren, het productieproces moet vlot verlopen en halflege vrachtwagens kosten geld.

Beheer van informatie

Op de bouwwerf en in de fabriekshal is het cruciaal om de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment te krijgen. Het verwerken van grote informatiestromen is op dit moment de grote uitdaging voor de bouw. Dat komt door de tijdsdruk, onduidelijkheden in het proces, gebrek aan overzicht en soms gebrekkige software dat belangrijke functionaliteiten en koppelingen mist. Door het gebrek aan informatie lopen projecten uit en duurt het langer voordat facturen en klachten worden verwerkt.

Een concreet voorbeeld: een projectleider is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de facturen van onderaannemers en toeleveranciers. Wordt er tijdig betaald, dan geldt de contant korting. Maar in de praktijk komt de projectleider eens per week op kantoor, werkt hij de papierstapel door en geeft deze met goedkeuringen door aan administratie. Het toegankelijk hebben van facturen op de werf en het ter plaatse kunnen geven van een goedkeuring, levert dus direct geld op.

Betere marges in de bouw

De bouw heeft het zwaar te verduren gehad in de crisis. Hierdoor stond innovatie onder druk en daarmee ook de marges, de kwaliteit en de efficiëntie. Nu is het tijd om te investeren, maar wel met een scherpe blik op het rendement. Het koppelen van datastromen geeft uw bedrijf niet alleen voor betere marges, maar ook een waardevol concurrentievoordeel. Uw projecten verlopen efficiënter waardoor opdrachtgevers na het bouwproject graag nog een keer met u samenwerken. Kijk daarom hoe u uw ERP-systeem en documentbeheer kunt integreren in de keten: daar heeft iedereen profijt van.

Marc Van Braeckel

Vragen of hulp nodig?

Contacteer onze collega Marc Van Braeckel