Hoe kan een betere rapportering uw bedrijf vooruithelpen?

Wie zijn bedrijfsprocessen automatiseert met behulp van ERP-systeem beschikt daardoor ook over een vlotte en betrouwbare financiële rapportering. Daardoor kunt u snel zien welke maatregelen een gunstige invloed hebben op de prestaties van uw organisatie, en welke niet. Dat is een krachtig instrument om de financiële gezondheid van uw bedrijf te verhogen.

Het rondetafelgesprek over ERP-projecten in de bouwsector van 16 maart jongstleden sloten we af met een presentatie van Ivan Doise, onze Competence Manager Finance & Controlling. Hij toonde aan de hand van een heel herkenbaar voorbeeld aan hoe een betere rapportering voor financiële voordelen kan zorgen.

Maar denk goed na voor u de rapporteringsmogelijkheden van uw ERP-pakket begint te implementeren. U moet namelijk vooraf goed weten wat u eruit wilt halen. Dat is namelijk niet voor elke organisatie hetzelfde. Een degelijke behoefteanalyse moet dus de eerste stap zijn. Welke KPI’s zijn belangrijk én haalbaar? Wat hebt u nodig om ze te meten? Hebt u wel de middelen om dat te doen? Hou er rekening mee dat alle zaken die u wilt rapporteren ook allemaal gemeten moeten worden.

Met een goede rapportering worden facturen sneller betaald

Ivan Doise legde de voordelen van een goede rapportering uit met behulp van een voorbeeld dat voor veel bedrijven in de bouwsector heel herkenbaar is: het verbeteren van het werkkapitaalbeheer (WKB). In de bouwsector wordt namelijk vaak slordig omgesprongen met bestellingen en aankooporders. Helaas zijn leveranciers een pak minder slordig met het tijdig versturen van hun facturen… Weliswaar niet altijd met de correcte informatie.

Ervoor zorgen dat men bij Finance exact weet wie wat besteld heeft bij welke leverancier en tegen welke voorwaarden, kan ervoor zorgen dat de factuur :

  • tijdig wordt betaald, waardoor men de korting voor contant niet misloopt.
  • In betaalverbod staat indien de factuur niet overeenstemt met de receptiebon

Ongeveer hetzelfde geldt voor uitgaande facturen. Door alles nauwkeurig op te volgen en te documenteren, zorgt u ervoor dat er bij de oplevering van een werf minder disputen zijn, of dat ze sneller opgelost raken. Dat kan er dan weer toe leiden dat uw facturen sneller worden betaald.

Hou de kosten in het oog

Een goede rapportering zorgt ook voor meer inzicht in kastekorten en kasoverschotten. Dankzij de voorspellingsmogelijkheden is een actiever kasbeheer en een efficiënte thesaurieplanning mogelijk.

Mogelijkheden bij de vleet, maar opgelet: om het WKB te optimaliseren hebt u bepaalde resources nodig; het kan alleen als u de juiste gegevens ingeeft en analyseert. Een en ander heeft dus alleen zin als dat op een efficiënte manier kan gebeuren, zodat dit niet meer kosten met zich meebrengt dan wat het oplevert.

Download gratis:
Compleet Verslag Ronde Tafel voor de Bouwsector

Uw download zal automatisch starten, indien niet: , klik hier.

Ivan Doise

Vragen of hulp nodig?

Contacteer onze collega Ivan Doise