9altitudes neemt deel aan Youth for Change and Action

Op 21 oktober verwelkomen we Ward om een dag aan de slag te gaan binnen 9altitudes. De school van Ward maakt deel uit van YOUCA, een organisatie die jongeren stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. 9altitudes zet zijn beste beentje voor en neemt deel aan deze dag. Daarbovenop gaat het loon van onze gastcollega naar een goed doel.

Wat is Youca?

YOUCA, Youth for Change and Action, is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dit door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast zorgen ze voor unieke ontmoetingen met impact op het culturele, zakelijke en publieke leven.
Op 21 oktober 2021 organiseren 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor de vijftiende keer om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. 9altitudes is één van die bedrijven en vandaag verwelkomen we Ward. Het loon dat Ward op vandaag verdient, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Waarom nemen we deel aan Youca?

YOUCA biedt jongeren de kans om zichzelf te ontplooien, om inzicht te verwerven in zichzelf in relatie tot de ander en de wereld. Jongeren ontwikkelen zo competenties in functie van een actief engagement voor de toekomst. 9altitudes gelooft in de kracht van jongeren wereldwijd. Leeftijdsgenoten (peer-to-peer) uit verschillende contexten leren van elkaar en stimuleren elkaar om samen te werken op lokaal of (inter)nationaal niveau. Bovendien steunt de actie projecten van jongeren wereldwijd!

Wij ontvangen een geëngageerde student

Vandaag ontvangen we Ward, een student uit het 6de middelbaar wiskunde wetenschappen. Ook zijn school neemt deel aan YOUCA en Ward koos 9altitudes om zich te verdiepen in de wereld van IT: “Volgend jaar zou ik graag industriële wetenschappen (informatica) studeren, om later een job uit te oefenen in de IT-wereld”, legt Ward uit. “Daarom heb ik ook voor 9altitudes gekozen als bedrijf. Hier hoop ik wat meer bij te leren rond het onderwerp.” Ward volgt vandaag Filip Lambert, de Team Lead Application & Platform Technicals bij 9altitudes. “Vandaag heb ik met Ward onder andere door het onboarding proces gelopen, meer bepaald het IT-gedeelte”.

Als bedrijf zetten wij ook in om pas afgestudeerden te begeleiden in hun eerste job bij 9altitudes. Benieuwd? Ontdek de kick-start Academy!