Waar eindigt ERP en waar begint PLM?

ERP en PLM systemen zijn aanvullende systemen die uitstekend met elkaar kunnen communiceren, maar verschillende bedrijfsbehoeften ondersteunen. De balans tussen ERP en PLM is afhankelijk van het soort bedrijf en het soort producten dat wordt gemaakt. Wat zijn precies de verschillen en waar eindigt ERP en waar begint PLM?

ERP ontstond in een tijd dat de nadruk sterk lag op massaproductie. Maakbedrijven hadden behoefte aan geautomatiseerde oplossingen om financiële administratie, logistiek en transactionele data te stroomlijnen. De focus werd door CFO’s op financiële transacties gelegd, wat resulteerde in een snelle ROI. Succesvolle ERP implementaties zorgden voor goede resultaten, maar alleen zover transacties betrokken waren. Daarbuiten lagen nog volop kansen om de productiviteit te verhogen en het maakproces te verbeteren.

Bij PLM staat continue productontwikkeling centraal. PLM ontstond vanuit de behoefte aan beheer van product data om beter op nieuwe klantbehoeften in te kunnen spelen. Product data omvat niet alleen CAD-data uit het ontwerpproces, maar ook testrapporten, certificaten, kwaliteitscontrolerapporten et cetera. PLM geeft het hele bedrijf toegang tot deze productgegevens, zodat productontwikkeling aanmerkelijk wordt versneld. Gedurende de levenscyclus van een product zijn er meerdere wijzigingen van de product data, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe klantenwens of feedback, productieproblemen of nieuwe regelgeving. Dat maakt productieomgevingen steeds complexer. PLM wordt ingezet om sneller in te spelen op veranderingen in de markt en nieuwe klantenwensen.

Verschillen tussen ERP en PLM

Waar ERP uitstekend werkt voor bijvoorbeeld een pennenfabriek, past PLM eerder bij een machinefabriek. Bij een pennenfabriek ligt de nadruk op logistieke processen en bij een machinefabriek op productontwikkeling. ERP werkt goed voor fysieke producten en het controleren van alle transactionele processen daar omheen: planning, voorraadbeheer, financieel beheer, logistiek, verkoop- en orderbeheer. PLM werkt goed voor alle niet-tastbare processen rondom het product: intellectual property (IP), innovatie, changemanagement en product data management. PLM optimaliseert de bedrijfsstrategie, stelt het product centraal en zorgt voor innovatie en snellere productontwikkeling. Bij ERP staan de operationele processen centraal, wat resulteert in betere procesmanagement.

ERP en PLM werken samen

De keuzes op het gebied van ERP en PLM zijn sterk afhankelijk van het type organisatie. Voor maakbedrijven met een complexe productieomgeving zal PLM meer toegevoegde waarde creëren, dan bij maakbedrijven met een focus op de logistieke productie en afzet. Veel bedrijven denken nog vanuit ERP, waarmee ze onbedoeld ook in ERP hun problemen willen oplossen. De volgende stap is echter om te kijken naar hoe ERP en PLM kunnen samenwerken.

PLM overziet de hele levenscyclus van een product: van ontwerp, revisie, productie, service en recycling. PLM zorgt voor de juiste productdata (EBOM). ERP maakt gebruik van die productdata (als MBOM) om de productiemiddelen en financiële middelen optimaal te beheren. Het gaat dus om de juiste sequentie waarin PLM en ERP waarde toevoegen.

De balans tussen ERP en PLM vinden

Er is ook overlap tussen ERP en PLM, zoals bij CAD integratie en sourcing functionaliteiten. Beiden systemen proberen alle productinformatie te omvatten. De eerste stap naar het vinden van een balans is het identificeren van duidelijke en afzonderlijke rollen voor ERP en PLM. Kijk daarna naar de informatiestromen, processen en de bedrijfsbehoeften. Wanneer je de bedrijfsbehoeften leidend maakt, kun je onderzoeken wat vervolgens een logische opbouw is. Welke tools hebben de beste functionaliteit?

Door het vinden van een geschikte balans tussen ERP en PLM voor uw bedrijf versnelt de invoer van informatie, verbetert de kwaliteit van productdata en kunnen processen sneller worden veranderd. Oftewel zoals men in Amerika zegt: the best of both worlds.