Diensten

Ad Ultima Group ondersteunt uw business met technologie en verhoogt de performantie van uw bedrijf. Op basis van het inzicht in uw bedrijfsprocessen zoeken we samen naar mogelijke verbeteringen die we nadien samen uitvoeren. Onze consultants vertrekken vanuit concrete praktijkervaring en bewezen oplossingen uit uw sector.

Stroomlijnen, uitbreiden en optimaliseren

In de branches waarin wij actief zijn, hebben de meeste bedrijven hun werking al geautomatiseerd. Nu gaat het erom de meest rendabele verbeteringen te vinden.

Onze adviseurs begeleiden u bij het stroomlijnen van uw bedrijfsprocessen. Na een eerste analyse krijgt u voorstellen binnen het afgesproken budget. De Microsoft Dynamics en PTC Windchill software groeit moeiteloos mee met uw organisatie. U kan zelf bepalen welke functies u activeert wanneer u ze nodig heeft. We kunnen ook samen met u uitbreidingen of optimalisaties uitwerken zoals business intelligence, e-Commerce, SharePoint of document management.

Mogelijkheden voor verbetering ontdekken

We verbeteren met plezier ook de werking van uw ontwikkelings- en engineeringafdelingen. Indien u echter meer wilt, kunnen we eveneens de achterliggende businessprocessen samen met u evalueren. Zo ontdekken we waar we extra waarde kunnen geven aan uw onderneming.

Via gestructureerde vragenlijsten, interviews en een doorlichting van uw IT-systemen, koppelen we uw productontwikkelingsproces aan de algemene objectieven van uw onderneming. We bepalen waar

Product development process assessment

Ook de introductie van nieuwe producten en productverbetering zijn belangrijk voor het succes van elke organisatie. Via een Product Development Process Assessment (PDPA) vinden we samen de meest efficiënte processen om producten van idee tot realisatie te ontwikkelen. Daarbij gaan we de totale kosten en de ontwikkelingstijd minimaliseren terwijl we ook de bottlenecks in uw huidige procedures wegwerken.

Ready-2-Benefit is onze voorgeconfigureerde versie van Microsoft Dynamics 365. De belangrijkste bedrijfsprocessen zijn er volledig in uitgewerkt. U moet alleen nagaan of uw werking past bij die processen en we kunnen onmiddellijk van start.

Of u een grote of een kleinere onderneming heeft, of u van plan bent om Ready-2-Benefit later al dan niet uit te breiden; de volgende voordelen heeft u in ieder geval:

 • Korte implementatie met een minimale impact op uw werking
 • Meteen van start met werkende processen
 • Lager budget, betere controle, maximale ROI
 • Laag tot onbestaand projectrisico

Quickstart PLM, PDM en CAD: onmiddellijk voordelig

Beginnen te werken met een PLM-, PDM- of CAD-systeem hoeft niet moeilijk te zijn. Kies een vooraf geconfigureerd proces via een Quickstart, waardoor u snel aan de slag kunt volgens bewezen best practices en een aangepaste versie van de software.

We leveren u dan een vooraf geconfigureerde versie van uw software, die u nadien kunt uitbreiden zonder opnieuw te moeten beginnen. De belangrijkste processen van uw productontwerp en -ontwikkeling zijn er volledig in uitgewerkt.

Wij werken met PTC Creo en PTC Windchill, omdat PTC over de best gedocumenteerde implementatieprocessen beschikt. Daardoor kunt u na één week implementatie en een paar dagen training al met uw nieuwe systemen aan de slag en uw werkwijze verbeteren.

Alleen als het rendeert

Bij iedere nieuwe software versie evalueren we of het voor u al dan niet interessant is om te migreren. Migraties hebben altijd een impact op uw werking, dus u moet het pas doen als de voordelen duidelijk zijn.

Mogelijke redenen om te migreren, zijn:

 • bestaand maatwerk vervangen door nieuwe mogelijkheden van de
  standaardsoftware
 • relevante nieuwe functies van de standaardsoftware gebruiken, zoals
  bijvoorbeeld business intelligence of rolcenters (andere startschermen en
  dashboards die afhankelijk zijn van uw rol binnen de organisatie)
 • uw systemen opnieuw up-to-date brengen op technisch vlak

Technische migratie

Bij een technische migratie installeren we een nieuwe versie van de basissoftware. Uw bedrijfsprocessen veranderen niet, het eventuele maatwerk van uw applicatie evenmin. Deze migratie vraagt slechts een kleine inspanning van de gebruikers.

Business migratie

In dit geval gaan we uw bedrijfsprocessen en het maatwerk van uw applicatie doorlichten. We gaan ze vergelijken met nieuwe best practices, standaarden en de nieuwe mogelijkheden van de software. De extra investering in een business migratie moet gecompenseerd worden door een lagere beheerkost en een verbetering van uw werking.

Altijd paraat

Onze Customer Support Desk staat elke dag klaar om uw technische en functionele vragen te beantwoorden. U registreert uw aanvraag online en kan vanaf dan de status van uw meldingen altijd opvolgen en aanvullen. We reageren binnen de afgesproken responstijden volgens uw Service Level Agreement (SLA).

Online kennisbank

Uw aanvragen en alle antwoorden daarop blijven achteraf online beschikbaar. Dezelfde of gelijkaardige aanvragen komen namelijk regelmatig terug. In de Ultimapedia kennisbank over uw IT-systeem vinden u en uw collega’s op termijn steeds meer antwoorden en gebruikstips.

Blijven evolueren

Ook met het gebruik van uw software bieden we ondersteuning. We hebben gecertificeerde trainers in dienst die meer dan twintig verschillende standaardopleidingen geven. Ook voor trainingen die we specifiek voor uw onderneming samenstellen, kunt u bij hen terecht. Het succes van uw implementaties -PLM, PDM, CAD, ERP, CRM- hangt mee af van de gebruikers die er op de correcte en snelste manier mee omgaan. Wij adviseren steeds om voldoende training te voorzien.

Onderhoud en beveiliging

Als u een onderhoudscontract heeft bij uw software, dan kan u ook beroep doen op de supportdiensten van PTC en Microsoft, voornamelijk om hun uitgebreide knowledge base online te raadplegen.