Ready-2-Benefit is onze voorgeconfigureerde versie van Microsoft Dynamics AX. De belangrijkste bedrijfsprocessen zijn er volledig in uitgewerkt. U moet alleen nagaan of uw werking past bij die processen en we kunnen onmiddellijk van start.

Extra korte implementatie

Ready-2-Benefit is onze voorgeconfigureerde versie van Microsoft Dynamics AX. De belangrijkste bedrijfsprocessen zijn er volledig in uitgewerkt. U moet alleen nagaan of uw werking past bij die processen en we kunnen onmiddellijk van start.

Als u kiest voor Ready-2-Benefit, installeren we een volledige versie van Microsoft Dynamics AX op uw servers. De volgende onderdelen zijn daarbij helemaal geconfigureerd:

  • Boekhouding
  • Basisgegevens (master data)
  • Verkoop
  • Inkoop
  • Logistiek en stockbeheer
  • Planning en productie

Voor kleine maar complexe bedrijven

Wanneer u om budgettaire redenen zou kiezen voor een minder uitgebreide software dan Microsoft Dynamics AX, maar toch een complexe planning en productie heeft, kan u opteren voor Ready-2-Benefit. U krijgt een budgetvriendelijk ERP-systeem dat heel uw werking kan automatiseren. Ook onze jarenlange ervaring bij honderden klanten krijgt u erbij.

Voor middelgrote en grote bedrijven

Grotere ondernemingen kunnen ook profiteren van de zeer snelle implementatie met Ready-2-Benefit. Voorwaarde is wel dat uw productieprocessen relatief eenvoudig zijn en dat we ze kunnen afstemmen op de vooraf geconfigureerde processen. Wanneer dat mogelijk is, kan de implementatie meteen van start, zonder de langere analysefase van de klassieke ERP-projecten.

Klaar voor meer indien nodig

Met Ready-2-Benefit verkrijgt u de volledige set mogelijkheden van Microsoft Dynamics AX. Daarom kan u naderhand op elk ogenblik de voorgedefinieerde processen aanpassen of nieuwe functies activeren. We starten dan samen met u een standaard implementatieproces dat begint met een grondige analyse van uw problematiek.

Of u een grote of een kleinere onderneming heeft, of u van plan bent om Ready-2-Benefit later al dan niet uit te breiden; de volgende voordelen heeft u in ieder geval:

  • Korte implementatie met een minimale impact op uw werking
  • Meteen van start met werkende processen
  • Lager budget, betere controle, maximale ROI
  • Laag tot onbestaand projectrisico