Alleen als het rendeert

Bij iedere nieuwe software versie evalueren we of het voor u al dan niet interessant is om te migreren. Migraties hebben altijd een impact op uw werking, dus u moet het pas doen als de voordelen duidelijk zijn.

Mogelijke redenen om te migreren, zijn:

  • bestaand maatwerk vervangen door nieuwe mogelijkheden van de standaardsoftware
  • relevante nieuwe functies van de standaardsoftware gebruiken, zoals bijvoorbeeld business intelligence of rolcenters (andere startschermen en dashboards die afhankelijk zijn van uw rol binnen de organisatie)
  • uw systemen opnieuw up-to-date brengen op technisch vlak

Technische migratie

Bij een technische migratie installeren we een nieuwe versie van de basissoftware. Uw bedrijfsprocessen veranderen niet, het eventuele maatwerk van uw applicatie evenmin. Deze migratie vraagt slechts een kleine inspanning van de gebruikers.

Business migratie

In dit geval gaan we uw bedrijfsprocessen en het maatwerk van uw applicatie doorlichten. We gaan ze vergelijken met nieuwe best practices, standaarden en de nieuwe mogelijkheden van de software. De extra investering in een business migratie moet gecompenseerd worden door een lagere beheerkost en een verbetering van uw werking.