E-book

Hoe een PIM-systeem processen vergemakkelijkt

Een PIM-systeem heeft verschillende voordelen. Zo is het gemakkelijk te hanteren en kunt u het synchroniseren aan uw ERP-systeem. Verder kan het ook enkele dagelijkse bedrijfsprocessen vergemakkelijken, dit wordt verduidelijkt aan de hand van een bedrijf genaamd Acme BV.

Maak kennis met John, de Productmanager, en Lisa van de afdeling marketing. John en Lisa werken bij een middelgrote groothandel die de voedselindustrie voorziet van machines en uitrusting voor onderhoud. Laten we het bedrijf Acme BV noemen. John en Lisa moeten elk op hun eigen manier werken met productgegevens, en een deel van die gegevens staan in het ERP systeem van het bedrijf. Bij Acme BV zijn ze blij met hun ERP oplossing, maar het is niet altijd eenvoudig om productgegevens te hanteren zoals ze zouden willen.

In dit e-book willen we zes scenario’s behandelen uit het dagelijks werk van John en Lisa bij Acme BV en zien hoe ze hun werk sneller en beter kunnen doen als ze een PIM-systeem zouden hebben met het beheer van productinformatie geïntegreerd in het ERP-systeem.

Inhoud van dit e-book:

  • Maak kennis met John, de Productmanager, en Lisa van de afdeling marketing
  • Een nieuw product maken
  • Productinformatie bijwerken en toepassen
  • Nieuwe producten voorbereiden voor de verkoop
  • Gegevens van ERP voor andere kanalen gebruiken (output)
  • Gegevens uit het ERP-systeem afdrukken
  • In het ERP-systeem zoeken naar productinformatie

Dit e-book werd gecreëerd door Perfion.