Productie-intelligentie met Opera MES

OPERA is een compleet en configureerbaar MES-softwareproduct dat alle functionele gebieden Productie, Kwaliteit, Materiaal en Onderhoud omvat, zoals vereist door de internationale normen. De belangrijkste taak is het managen en leveren van real time informatie over de voortgang van het productieplan.

Zo kunnen  operators bijvoorbeeld – via webgebaseerde interfaces – communiceren met het systeem voor real time instructies over de correcte uitvoering van een taak, de bewaking van het productieproces, de procesparameters enz. Daarnaast biedt het systeem ook digitaal informatie over de taakuitvoering, verbruikte/geproduceerde partijen, conformiteit van producten en onderhoudsgegevens waardoor papierwerk volledig overbodig wordt gemaakt.

Waarom is MES van vitaal belang in Industry 4.0?

Het Industry 4.0 concept staat voor de vierde industriële revolutie, een technologisch innovatieproces waarmee fabrikanten op een meer geautomatiseerde en verbonden manier kunnen produceren via een geïntegreerde infrastructuur bestaande uit activa, machines, mensen, mobiele apparaten en IT-systemen die zowel binnen als buiten het bedrijf met elkaar kunnen communiceren. Dit betekent een nieuw besturingssysteem voor fabrieken  waarmee de productieactiviteiten in real time kunnen worden beheerd en bediend door processen en middelen te optimaliseren, prestaties te analyseren en fouten en afval te beperken. Op deze manier worden de productieprocessen permanent verbeterd.

In dit nieuwe scenario is het MES (Manufacturing Execution System) een fundamentele stap naar de volledige digitalisering van de fabriek. Het MES geeft in real time informatie voor management en controle van het volledige productieproces, van bestelling tot levering van het gerede product. Het MES is de ontbrekende schakel tussen het beslissingsniveau bestaande uit businessapplicaties (ERP-NIVEAU) en het uitvoeringsniveau (FABRIEKSNIVEAU).

Opera MES

Productiemanagement

 

Planning

 

Materiaalmanagement

 

Apparaatverbinding

 

Kwaliteits- en procescontrole

 

Onderhoudscontrole

 

Productiemanagement

OPERA Production vormt het hart van het MES-systeem, waar u het bedrijfsmodel (fabrieken/afdelingen/kostencentra …), het productiemodel, het product (productiecyclus/stuklijst/artikelen …), alle productiebronnen (werknemers, werkcentra, machines, apparatuur, instrumenten, tijdelijke werknemers …) en alle procedures voor automatische data-acquisitie (directe en indirecte activiteiten, machine-instelling, machine downtime, geproduceerde hoeveelheid, afval, bewerkingen enz.) kunt definiëren.

Met de Opera Workflow Manager kunnen alle werkstations en alle bijhorende acquisitieprocedures worden beheerd. Met de OPERA Management Console kunnen de verkregen gegevens in real time worden beheerd en historisch worden geanalyseerd voor een volledige controle en supervisie van het productieproces.

We kunnen dit alles in 4 macrofasen samenvatten: Planning, Data-acquisitie, Papierloze productie en Real time productiecontrole. Het “papierloze” documentmanagement is een heel belangrijke functie voor het digitaliseren van alle informatie met betrekking tot het productieproces. In de productiemodule kunt u met OPERA in real time alle soorten informatie bekijken en uploaden, zoals documentatie, afbeeldingen, foto’s en video’s die het systeem vervolgens kan koppelen aan een procedure/activiteit/hulpmiddel.

 

Planning

Het is mogelijk om een productieplan op te stellen met de capaciteitsplanner. Zodra de optimale planning is bepaald, worden de uit te voeren activiteiten elektronisch verzonden naar en weergegeven op de diverse werkstations in de fabriek. Daarom is elk werkstation online en interactief voor het managen en uitvoering van het werk. Bij afwezigheid van een planner maar met een eenvoudige manuele productieplanner worden de activiteiten automatisch toegewezen aan het werkcentrum of het afzonderlijke werkstation waarna de uitvoeringsfase start.

Materiaalmanagement

In productieomgevingen is het belangrijkste doel van het materiaalmanagement om een correcte en stipte levering van materiaal aan de fabriek de garanderen, de kosten van materiaalbewegingen te minimaliseren en het magazijn fysiek te organiseren en te optimaliseren. Deze module beheert in real time de instroom en uitstroom van en naar het magazijn, samen met alle materiaalbewegingen in de productie, met als doel de gebruiker een actueel overzicht te verschaffen van de beschikbaarheid van materiaal.

De belangrijkste voordelen van deze module zijn:

 • Vermindering van de voorraadniveaus. Met een nauwkeurige kennis van de werkelijke voorraadniveaus kunnen de noodzakelijke voorraden worden verlaagd. In een niet-correct beheerd magazijn weet men vaak niet hoeveel precies aanwezig is door een gebrek aan kennis over hoeveel materiaal er daadwerkelijk wordt verbruikt.
 • Tijdsreductie en meer efficiëntie. Met de kennis van de precieze locatie van een partij kan de benodigde tijd voor materiaalbewegingen worden verkort en wordt een stipte levering van materiaal aan de fabrieksafdelingen gegarandeerd.
 • Het materiaalmanagement en de registratie van materiaalstromen zijn nodig om producten, maar ook partijen te kunnen volgen en traceren.

Apparaatverbinding

Met de functie “apparaatverbinding” van het OPERA MES  kunnen alle online machines/apparaten in de fabriek met elkaar worden verbonden voor de automatische acquisitie van productiedata, kwaliteitsdata, procesdata enz. Normaalgesproken bevinden zich in bedrijven verschillende soorten, merken en modellen machines, maar het OPERA-systeem kan met alle communiceren via gestandaardiseerde interfaceprocedures of machinespecifieke aansluitingen. Het OPERA-systeem werkt als een besturingssysteem en communiceert met de machine in een bidirectionele modus: het ontvangt automatisch data over het productieproces (tijden, geproduceerde hoeveelheden, afval, uitvaltijd, tijdelijke werknemers, energieverbruik enz.) en stuurt de noodzakelijke data naar de machine voor de uitvoering van het productieproces (bv. procesparameters, installatiehandleiding, instructies over het te produceren artikel enz.).

 

Kwaliteits- en procescontrole

OPERA garandeert de conformiteit van het product door het invoeren en managen van kwaliteitscontroles in de productie. Met het systeem kunnen kwaliteitstests voor grondstoffen, halffabrikaten en gerede goederen worden gedefinieerd; elektronische tests worden ingevoerd en kan in real time data worden verzameld voor een onmiddellijke reactie op mogelijke problemen. Met een nauwkeurige analyse van de resultaten (status van partijen, testresultaten, gebruikte gereedschappen, betrokken operators, geregistreerde oorzaken voor afwijkingen enz.) kunnen de belangrijkste redenen voor defecten van producten worden gevonden en kunnen optimale corrigerende maatregelen worden genomen om zowel de kwaliteit van de producten als de processen te garanderen. OPERA MES beheert zowel attribuuttests (visuele inspectie) als instrumentele tests (waardenmeting). De belangrijkste functies zijn:

 • Definitie van kwaliteitstests voor grondstoffen, halffabrikaten en gerede goederen
 • Uitvoering van de kwaliteitstests
 • Real time data-acquisitie van kwaliteitscontroles (handmatig en/of automatisch)
 • Real time controle van kwaliteitsdata
 • Verslag en historische analyse van kwaliteitsdata

Met procescontrole is het mogelijk om voor elke productieorder/partij een permanente controle van de productieproceswaarden in te stellen. Via een rechtstreekse verbinding met apparaten, controlesystemen en/of meetgereedschappen verzamelt en registreert het systeem proceswaarden en markeert het de procesvariabelen om direct de parameters vast te leggen die de grootste invloed hebben op de kwaliteit van het product. Vervolgens kunnen corrigerende maatregelen worden genomen.

Hiertoe maakt OPERA gebruik van controlegrafieken. Hiermee kunnen de grafiekwaarden worden gecontroleerd en onmiddellijk afwijkingen worden geïdentificeerd. Het kan ook “fouten” en gebeurtenissen genereren (uitvaltijd fabriek, verzoek voor kwaliteitscontrole, verzoek voor onderhoud enz.) om de gedetecteerde kritieke procespunten onmiddellijk op te lossen.

Volgen en traceren zijn procedures die door bedrijven worden gebruikt om de herkomst van een product te achterhalen. Daarbij wordt elke afzonderlijke component van het product geregistreerd om de kwaliteit ervan te garanderen. Met volgen is het mogelijk om de materiaalpartijen te volgen die worden gebruikt voor de productie van het gerede product, vanaf de herkomst van het product tot de distributie ervan. Traceerbaarheid werkt in de omgekeerde richting. Hiermee kunnen van een gereed product de gegevens van de tijdens de productiefase gedetecteerde onderdelen worden getraceerd om het product te kunnen terugroepen. Met OPERA kunnen tijdens de voortgang van het proces miljoenen items worden geregistreerd die elke ‘levensfase’ van het product weergeven. De belangrijkste functies zijn:

 • Controle van hoeveelheid verbruikte grondstoffen (of halffabrikaten)
 • Informatie verzamelen over de hoeveelheden die tijdens de productie zijn gebruikt
 • Nieuwe partijen aanmaken om het geproduceerde materiaal te identificeren
 • Controle van de voorraadniveaus van de componenten op de machine

 

Onderhoudscontrole

OPERA beheert en controleert alle onderhoudsactiviteiten die worden uitgevoerd op de bedrijfsactiva, met name de activa die betrokken zijn bij het productieproces zoals machines/apparatuur/gereedschappen en andere werkinstrumenten. Het belangrijkste doel is om te zorgen voor de beschikbaarheid van productiehulpmiddelen, defecten en/of uitval te vermijden die de productiviteit kunnen beïnvloeden, het technologisch op peil houden van de fabrieken en het elimineren van de uitvalverliezen en de bijhorende onderhoudskosten.

Het onderhoud van OPERA wordt uitgevoerd op vier verschillende aspecten op een transversale manier met de andere functiegebieden op het vlak van productie, kwaliteit en materialen.