Met Windchill biedt PTC de industrie een compleet arsenaal aan Product Lifecycle Management (PLM)-perspectieven. Deze software stelt alleen grenzen aan het delen van data als u dat wilt. Iedereen is aangesloten op één en dezelfde bron voor product- en procesinformatie. Windchill stimuleert interactie, inspireert stakeholders en garandeert toegankelijkheid en datasecurity. Windchill is toepasbaar als slim end-to-end platform binnen uw eigen IT-systemen of in de cloud. Met dit PLM-platform is uw organisatie klaar voor het industriële Internet of Things.

BOM Management

BOM Management (Bill of Material) geeft een compleet inzicht in de kosten-, kwaliteits- en planningsaspecten van alle componenten en bewerkingen die bepalend zijn voor de verschillende fasen van de levenscyclus van uw producten.

Configuratie en verandermanagement

De kleinste verandering binnen uw organisatie kan een grote impact hebben op de marktprestaties van uw producten. Hoe beter u die impact kunt voorspellen, hoe beter u de consequenties kunt beheersen en besturen. Windchill maakt alles zichtbaar en laat u snel reageren op de marktdynamiek.

De mogelijkheden en kwaliteiten van PTC Windchill

Requirements Management

Uw klanten willen er zeker van zijn dat uw producten en services voldoen aan de industriële normen voor veiligheid en cyber security. PTC Windchill registreert, bewaakt en documenteert alle specifieke klanteisen en zorgt ervoor dat uw engineers over up-to-date data beschikken en de juiste keuzes maken.

Kwaliteit

Bent u zuinig op uw kwaliteitsreputatie? Wilt u die onder alle omstandigheden beschermen, in alle fasen van het ontwikkel- en productieproces? Windchill koppelt de data van uw kwaliteitsbeheersysteem aan actuele productinformatie. U houdt maximale grip op de kwaliteit, de kosten en de klantwaarde.

Platform-design

Vragen uw klanten in toenemende mate om specifieke productconfiguraties? En kost het teveel tijd en geld om het wiel telkens opnieuw uit te vinden? Windchill is de oplossing voor strategisch platform-design. Deze nieuwe ontwikkelmethode stelt u in staat om snel en efficiënt productvariaties te creëren en realiseren, die voldoen aan de wisselende specificaties van uw klanten.

Product Data Management

Windchill biedt een variëteit aan functionele Product Data Managementoplossingen, geënt op de hedendaagse complexiteit van innovatieve industriële processen, waarin 3D CAD-design een sleutelrol speelt. Iedere schets en ieder model wordt veilig en systematisch opgeslagen en is snel en eenvoudig terug te vinden. Met één klik maakt u alle versies en aanpassingen zichtbaar.

Delen en samenwerken

Veilig informatie delen en vanaf diverse locaties met dezelfde informatie gelijktijdig aan één project werken, is in deze tijd succesbepalend. Windchill maakt alles zichtbaar en deelbaar, behalve uw bedrijfsgeheimen.

Integratie en standaards

PTC Windchill biedt een optimaal beveiligde, maar open architectuur, waarin internationaal erkende industriële en technologische standaards optimaal geïntegreerd zijn.

Is uw PLM-oplossing klaar voor deze nieuwe wereld? PTC Windchill 11 zeker en vast!

PTC Windchill 11: Slim verbonden PLM software

Ontdek hoe PTC Windchill 11 het eerste PLM-platform is dat baanbrekende nieuwe technologische biedt voor de ontwikkeling van slimme en verbonden producten.

Contacteer ons