Door het beheer van uw documenten te automatiseren, zorgt u ervoor dat de documenten en de daarin vastgelegde informatie optimaal beschikbaar zijn. Zo garandeert u dat waardevolle informatie op het juiste moment bij de juiste personen is.

Sneller werken

Vanuit uw elektronisch documentensysteem kan u alle documenten sneller traceren en eenvoudiger raadplegen. U bespaart ook veel tijd omdat u alle handelingen voorkomt die aan papieren documenten verbonden zijn, zoals in uw facturatieproces. Wijzigingen en aanvullingen zijn meteen voor iedereen beschikbaar en de status van documenten is doorlopend bekend. Iedereen werkt ten slotte met dezelfde en de meest actuele documentversie, zodat misverstanden uitgesloten worden.

Gegevens naar uw ERP-software

Uw documenten staan niet meer los van uw andere bedrijfsinformatie. Alle nuttige informatie wordt via scanning en tekstherkenning uit uw papieren documenten gehaald. Na validatie wordt die automatisch toegevoegd in de corresponderende velden van uw Microsoft Dynamics AX-software. Zo komt de informatie uit papieren uiteindelijk ook mee in uw rapportering.

Haal nog meer voordelen uit uw documentbeheer

Met procesbeheer automatiseert u de procedures die bepalen hoe elektronische documenten en informatie doorheen uw organisatie stromen. Die processen worden in Microsoft Dynamics AX vastgelegd in ‘workflows’. Met Business Process Management haalt u nog meer voordelen uit uw documentbeheer.