Interconnectiviteit is niet meer weg te denken binnen de industrie. IIoT technologie wordt dan ook steeds toegankelijker. Met industriële IoT toepassingen zorgen bedrijven voor nieuwe efficiëntiewinsten en gaan ze succesvol op zoek naar concurrentiële voordelen. Internet of Things binnen een industriële omgeving verbindt machines, processen en mensen op de werkvloer.

Het verbinden van machines, processen en mensen

Een belangrijk element is de rol van IIoT binnen een continue verbeteringsproces. De technologie als losstaand element zal nooit de meerwaarde bieden waarnaar men op zoek is. Dankzij industriële IoT kan men data uitlezen en wordt het daarna verzameld en geanalyseerd. Op basis van die data worden mens en machine efficiënter ingezet.

Het uitdenken van nieuwe en innovatieve processen is dus noodzakelijk om – vertrekkende vanuit de strategie van een onderneming – meerwaarde te halen uit IoT functionaliteit.

Smart connected operations

Bij industriële IoT worden verschillende klemtonen gelegd:

  • Het connecteren van operationele processen (Smart Connected Operations)
  • Het connecteren van producten (Smart Connected Products)
  • Het connecteren van systemen (Smart Connected Systems)

Met Ad Ultima Group focussen we ons op enkele duidelijke marktsectoren, waaronder de (maak)industrie en de optimalisatie van operationele processen. Wij werken dus vooral met Smart Connected Operations. We zorgen ervoor dat fabrieksmanagers, onderhoudspersoneel, de kwaliteitsafdeling en machine operatoren efficiënter met elkaar gaan samenwerken.

Met IIOT naar de ‘factory of the future’

Met onze klanten werken we samen naar een fabriek van de toekomst. Maar wat maakt een fabriek nu zo’n ‘factory of the future’ ?

Een fabriek van de toekomst heeft de volgende eigenschappen:

  1. Kan zeer flexibel omgaan met nieuwe uitdagingen in de markt
  2. Minimaliseren (of vermijden) downtime door intelligente data analyse
  3. Informeren en sturen proactief hun werknemers
  4. Testen vaak nieuwe businessmodellen en zetten hun producten sneller in de markt
  5. Zoeken continue naar nieuwe efficiëntiewinsten

Om die eigenschappen te bezitten zal een fabriek moeten inzetten op een verhoogde connectiviteit. Dankzij die connectiviteit kan data van elk denkbare bron verzameld en geanalyseerd worden. Die data, samen met de juiste processen, zorgen voor een compleet nieuwe waaier aan mogelijkheden om als organisatie de markt aan te vallen.

Industriële IoT: Deze 4 weetjes helpen jouw organisatie op weg

Industriële IoT: Deze 4 weetjes helpen jouw organisatie op weg

Uw download zal automatisch starten, indien niet, klik hier.