Wat is PLM?

Product Lifecycle Management (PLM) is een bedrijfsbrede tool waarin alle huidige en historische product informatie op een eenduidige manier beheerd wordt. Dankzij die eenduidige aanpak kunnen interne en externe partijen efficiënt met elkaar samen werken via één centraal systeem.

Uw productontwikkeling boosten met Product Lifecycle Management

Vindt u het logisch dat u ook uw productontwikkeling zou bekijken vanuit een ‘lean’ standpunt? Daar kan men vaak meer optimaliseren dan men denkt. Winst haalt u vooral door meer formele ontwikkelprocessen te volgen en alle communicatie tussen uw teams te centraliseren. U kunt met Product Lifecycle Management (PLM) verschillende voordelen behalen:

 • kortere time-to-market
 • minder productiefouten
 • versnelde productcycli
 • meer commercieel interessante productvarianten
 • een vlotter hergebruik van bestaande informatie

Uw processen verbeteren

Lean product development bereikt u met Product Lifecycle Management. In dergelijke projecten brengt Ad Ultima Group samen met u al uw processen in kaart die van belang zijn voor uw productontwikkeling: uiteraard R&D en engineering, maar ook verkoop, kwaliteitscontrole en uw aftersales.

Door die processen te herdefiniëren waar nodig en ook te automatiseren, zorgt u ervoor dat de overgang van R&D naar engineering en vandaar naar productie en verkoop veel sneller en foutlozer verloopt dan voorheen.

In volgende situaties haalt u zeker voordeel uit een PLM-project:

 • u ontwikkelt complexe producten, vaak voor eenmalige projecten
 • u werkt met een wereldwijd verspreide productontwikkeling en productie
 • u heeft een uitgebreide catalogus met bijzonder veel productvarianten
 • u ondervindt te weinig samenwerking tussen engineering, productie en verkoop
 • u moet sneller innoveren dan concurrenten om te kunnen overleven

Innoveren gemakkelijker gemaakt

Wanneer uw productiebedrijf leeft van innovatie, kunt u niet meer zonder PLM. We kunnen u helpen om uw innovatieproces te optimaliseren, beter te documenteren en zo uw time-to-market drastisch te verkorten. Een beter beheer van uw productontwikkelingsprocessen is cruciaal om uw innovatiekracht echt in uw voordeel te kunnen gebruiken.

Productontwikkeling en uw ondernemingsbeleid

We verbeteren met plezier de werking van uw ontwikkelings- en engineeringafdelingen. Indien u echter meer wilt, kunnen we ook de achterliggende business processen samen met u evalueren. Zo ontdekken we waar we extra waarde kunnen geven aan uw onderneming.

Productontwikkeling is een strategie die deel uitmaakt van een groter geheel. Uw onderneming wil misschien extra marktaandeel behalen of uw huidige positie beschermen, sneller aan wijzigende marktvraag voldoen, beter voorspelbare inkomsten behalen, nieuwe markten ontwikkelen, duurdere producten verkopen, productiekosten verlagen, de kosten van het productbeheer verlagen of uw beschikbare middelen beter gebruiken.

Mogelijkheden voor verbetering ontdekken

Via gestructureerde vragenlijsten, interviews en een doorlichting van uw IT-systemen, koppelen we uw productontwikkelingsproces aan de algemene objectieven van uw onderneming. We bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn en welke processen nog niet voor de gewenste resultaten zorgen. Als eindresultaat bieden we u volgende plannen:

 • een gepersonaliseerde roadmap met een gedetailleerd plan voor procesverbetering van uw productontwikkeling
 • een financiële analyse van de voordelen en de potentiële kostenbesparingen

Op basis daarvan werken we aan geoptimaliseerde processen om uw productontwikkeling beter te laten bijdragen aan uw ondernemingsbeleid.